Integritetspolicy

Personuppgiftshantering

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Wallenströms säkerhetsteknik org nr 556760 - 1827, Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Wallenströms säkerhetsteknik av en enskild person i samband med t.ex. intresseanmälan eller ansökan om tjänst hos Wallenströms säkerhetsteknik eller i kontaktformulär på hemsidan för att bli kontaktad av Wallenströms säkerhetsteknik. Ingen information lämnas eller säljs vidare till tredje person.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress. I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden. Behandlingen utförs av Wallenströms säkerhetsteknik AB.

Wallenströms säkerhetsteknik AB behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till Wallenströms säkerhetsteknik AB i samband med t.ex. intresseanmälan respektive ansökan till tjänst hos Wallenströms säkerhetsteknik AB.
Uppgifterna lagras i ett år för ansökan om tjänst. För kontakt via kontaktformulär gällande allmänna frågor lagras uppgifterna 6 månader.

Radera, rätta, begränsa eller återkalla information

För att radera, rätta information, begränsa eller återkalla information kontaktar du:

Wallenströms säkerhetsteknik AB
Cecilia Wallén
info@wallenstroms.com

Ansvarigt bolag som mottager uppgifterna

Wallenströms säkerhetsteknik AB
Org.nr 556760-1827
Varuvägen 9
125 30 ÄLVSJÖ
Telefon 0739 35 75 02
info@wallenstroms.com