SBA och brandskyddskontroller

Wallenströms

Trygghet och kunskap

Kontakta oss

Om oss

SBA och brandsäkerhet.  

Vår kunskap din trygghet.

Wallenströms säkerhetsteknik är ett familjeägt brandsäkerhetsföretag med stor kunskap och erfarenhet av brandsäkerhet; service och installationer samt fiber och datanät.

Cecilia är administratör i botten med erfarenhet av verksamhetsplanering och ledning.
Magnus har 30 års erfarenhet i branschen och kommer från början från räddningstjänsten.
Det är därför vi känner oss trygga med att du som kund kan känna dig helt trygg i våra händer.

Oavsett om du behöver hjälp med ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA) eller att göra en nulägesanalys avseende brandlarm eller övervakningssystem kan vi hjälpa dig hela vägen. 

Våra säkerhetstekniker arbetar främst i Stockholm, Mälardalen och Karlstad, men vi har kunder och uppdragsgivare i hela Sverige. 

Mission, vision

Mission och vision

Vår mission är att öka medvetenheten om brandsäkerhet samt vilka möjligheter och skyldigheter du som näringsidkare eller fastighetsägare har. 

Vår vision är att finnas nära våra kunder, oavsett var i landet eller Europa de finns. Det skall vara en kvalitetsstämpel att Wallenströms brandsäkrat byggnaden.

Vår medarbetarvision är trygga medarbetare i en säker arbetsmiljö. 

 

Mission

Vision

Medarbetarvision

Brandsäkerhet

Serviceavtal förstahandsbrandskydd

Wallenströms säkerhetsteknik tar hand om alla frågor som rör brandskyddet på din arbetsplats eller i dina fastigheter. Vi ser till att du, dina medarbetare och dina kunder kan lägga fokus på det ni kan bäst, er verksamhet.

Det är ofta kostsamt att ha en medarbetare anställd som tar hand om alla kontroller och åtgärder, det är lätt att prioritera bort det när tiden inte räcker till. Dags-, månads-, kvartals- och årskontroller, vi tar hand om dem alla åt dig eller hjälper dig med de du inte hinner med, du väljer. Du skall känna dig trygg med att allt  gällande ditt brandskydd tas om hand utan att du behöver göra mer än du vill. 

Allt du behöver för ditt förstahandsbrandskydd kan vi hjälpa till med, till exempel hänvisningsarmaturer, brandsläckare och utrymningsplaner; från inköp till service.

När du tecknar vårt tilläggsavtal SBA-Axess skickas ett mail direkt till oss när du upptäcker en brist i brandskyddet. Du väljer själv när detta senast skall vara åtgärdat av vår servicetekniker. SBA-Axess är helt digitalt och du gör dina kontroller enkelt med hjälp av din surfplatta. 

 

Brandsäkerhet

Installation

När ni bygger nytt eller bygger om befintliga lokaler är det bra om Wallenströms kan vara med så tidigt som möjligt i processen. Det gör att vi tidigt kan planera in brandskyddet så att det blir heltäckande utifrån de krav och regler som ställs.

Ju tidigare vi kommer in i processen, desto mer tid och extrakostnader kan ni spara.Ett felinstallerat brandskydd kostar mycket pengar i ändringar, fellarm och onödiga utryckningar från räddningstjänsten. Låt oss vara med redan i uppstarten. 

Tjänster

Övriga tjänster

Nätverks- och fiberinstallationer

Vi har levererat fiberinstallationer och datanät till Statens Fastighetsverk, bland annat Naturhistoriska riksmuseet.

Utbildning

Vi utbildar era anläggningsskötare på plats för att de skall ha bästa möjliga kunskap om er anläggning.

SBA

Teckna ett tilläggsavtal till vårt serviceavtal. Smidiga brandskyddskontroller, oavsett hur många anläggningar du ansvarar för. 

Process

Kundprocess i 4 steg

närbild på robin på brandsäkerhetsuppdrag Wallenströms

1. Workshop för att fastställa behovet

Alla fastigheter och lokaler har olika behov beroende på storlek, verksamhet, samt krav eller rekommendationer från brandskyddsdokumentation, vilka som skall vistas i lokalen och så vidare. En ledande säkerhetstekniker och en ledande montör kommer ut och ni går tillsammans igenom verksamheten och lokalerna. Det är dem ni kommer att ha kontakt med under hela processen.

2. Förslag på åtgärder

Några dagar efter vårt besök får ni ett förslag som ni i lugn och ro kan ta ställning till. Ni kan välja att ta delar av förslaget eller tacka ja till förslaget i sin helhet.

genomgång med teamet Wallenströms
Wallenströms helhetslösning inom brandsäkerhet. Service, installation, brandlarmanläggning. Felsökning. Anläggningsskötarutbildning brandlarm.

3. Implementering

Implementeringsfasen kan variera beroende det arbete som skall utföras och den hänsyn vi behöver ta till er verksamhet. Detta kommer ni överens om tillsammans med ledande säkerhetstekniker på plats.

4. Kvalitetssäkring

Oavsett om arbetet utförs under en sammanhållen period eller om det är olika projekt som skall slutföras i etapper utför alltid vår säkerhetstekniker egenkontroller och kvalitetssäkring av arbetet löpande. Även när arbetet är helt slutfört och godkänt av dig som kund kan du alltid kontakta din ledande säkerhetstekniker om du har frågor.

Wallenströms helhetslösning inom brandsäkerhet. Service, installation, brandlarmanläggning. Felsökning. Anläggningsskötarutbildning brandlarm.
Medarbetare

Wallenströms

Cecilia Wallén

VD, Verksamhetsutveckling

Träffar du någon lika fokuserad som du själv är och ni startar företag tillsammans, då händer det saker. Cecilia hämtar energi med Zenmeditation, gymmet och vänner.

Magnus Wahlström

Vice VD, Operativ chef

Marathon, Vasaloppet, Novemberkåsan, ingen utmaning är för stor. Samma mentalitet som behövs för att sätta tuffa mål för företaget, och genomdriva dem. Eller bli bra på golf.

Oliver Wahlström

Säkerhetstekniker

Oliver är vår egen Wikipedia. När han inte pluggar håller han på att ta MC-kort eller spelar spel med vänner online.

Max Sandberg

Säkerhetstekniker

Max tränar tidig morgon som sena kvällar. Att vinterbada är en annan hobby, kanske är det dessa kalla bad som göra att han lyckas hålla huvudet kallt i alla situationer på jobbet.

Ludwig Svensson

Säkerhetstekniker

Mer om vem Ludwig är kommer inom kort.

Nyheter

 

Nyheter och artiklar

  • Ladda upp cv
Kontakt

Wallenströms Säkerhetsteknik

Huvudkontor:

Varuvägen 9
125 30 Älvsjö

08 120 509 95
info@wallenstroms.com

Regionkontor Karlstad:

070 389 11 34

anders@wallenstroms.com