Wallenströms

Trygghet och kunskap

Kontakta oss

Om oss

Trygghet. Kunskap. Gemenskap

Wallenströms säkerhetsteknik är ett familjeägt brandsäkerhetsföretag med stor kunskap och erfarenhet av brandsäkerhet; service och installationer samt fiber och datanät.

Cecilia är administratör i botten med erfarenhet av verksamhetsplanering och ledning.
Magnus har 30 års erfarenhet i branschen och kommer från början från räddningstjänsten.
Det är därför vi känner oss trygga med att du som kund kan känna dig helt trygg i våra händer.

  • Trygghet — Din trygghet som kund kommer först
  • Kunskap — Du kan lita på vår kunskap och att vi gör allt med kvalitet
  • Gemenskap — Vi arbetar tillsammans med dig som kund.
Värdeord

Kärnvärden och principer

Våra värdeord är framtagna ur våra gemensamma värderingar och principer. Det är utifrån dem vi leder varandra och vårt arbete.

Trygghet

Kunskap

Gemenskap

Brandsäkerhet

Serviceavtal

Wallenströms säkerhetsteknik tar hand om alla frågor som rör brandsäkerheten på din arbetsplats eller i dina fastigheter. Vi ser till att du, dina medarbetare och dina kunder kan lägga fokus på det ni kan bäst, er verksamhet.

Det är ofta kostsamt att ha en medarbetare anställd som tar hand om alla kontroller och åtgärder, det är lätt att prioritera bort det när tiden inte räcker till. Dags-, månads-, kvartals- och årskontroller, vi tar hand om dem alla åt dig eller hjälper dig med de du inte hinner med, du väljer. Du skall känna dig trygg med att allt tas om hand utan att du behöver göra mer än du vill.

Vi ser till att du alltid har en personlig säkerhetstekniker när du behöver. Vi har 30 års erfarenhet av brandsäkerhetsbranschen och vet vilka krav som ställs. Vi förebygger och hjälper er genom besiktningen var 15:e månad samt håller era anläggningsskötare uppdaterade på gällande lagar och förordningar. Det skall vara tryggt att vistas i era lokaler.

Brandsäkerhet

Installation

När ni bygger nytt eller bygger om befintliga lokaler är det bra om Wallenströms kan vara med så tidigt som möjligt i processen. Det gör att vi tidigt kan planera in brandskyddet så att det blir heltäckande utifrån de krav och regler som ställs.

Ju tidigare vi kommer in i processen, desto mer tid och extrakostnader kan ni spara.Ett felinstallerat brandskydd kostar mycket pengar i ändringar, fellarm och onödiga utryckningar från räddningstjänsten.

Tjänster

Övriga tjänster

Nätverks- och fiberinstallationer

Vi har levererat fiberinstallationer och datanät till Statens Fastighetsverk, bland annat Naturhistoriska riksmuseet.

Utbildning

Vi utbildar era anläggningsskötare på plats för att de skall ha bästa möjliga kunskap om er anläggning.

Fastighetsskötsel

Teckna ett tilläggsavtal till vårt serviceavtal brandskydd. Ni får er personliga säkerhetstekniker vilket garanterar trygghet och kunskap.

Process

Kundprocess i 4 steg

närbild på robin på brandsäkerhetsuppdrag Wallenströms

1. Workshop för att fastställa behovet

Alla fastigheter och lokaler har olika behov beroende på storlek, verksamhet, samt krav eller rekommendationer från brandskyddsdokumentation, vilka som skall vistas i lokalen och så vidare. En ledande säkerhetstekniker och en ledande montör kommer ut och ni går tillsammans igenom verksamheten och lokalerna. Det är dem ni kommer att ha kontakt med under hela processen.

2. Förslag på åtgärder

Några dagar efter vårt besök får ni ett förslag som ni i lugn och ro kan ta ställning till. Ni kan välja att ta delar av förslaget eller tacka ja till förslaget i sin helhet.

genomgång med teamet Wallenströms
Wallenströms helhetslösning inom brandsäkerhet. Service, installation, brandlarmanläggning. Felsökning. Anläggningsskötarutbildning brandlarm.

3. Implementering

Implementeringsfasen kan variera beroende det arbete som skall utföras och den hänsyn vi behöver ta till er verksamhet. Detta kommer ni överens om tillsammans med ledande säkerhetstekniker på plats.

4. Kvalitetssäkring

Oavsett om arbetet utförs under en sammanhållen period eller om det är olika projekt som skall slutföras i etapper utför alltid vår säkerhetstekniker egenkontroller och kvalitetssäkring av arbetet löpande. Även när arbetet är helt slutfört och godkänt av dig som kund kan du alltid kontakta din ledande säkerhetstekniker om du har frågor.

Wallenströms helhetslösning inom brandsäkerhet. Service, installation, brandlarmanläggning. Felsökning. Anläggningsskötarutbildning brandlarm.
Medarbetare

Wallenströms

Cecilia Wallén

VD, Verksamhetsutveckling

Träffar du någon lika fokuserad som du själv är och ni startar företag tillsammans, då händer det saker. Cecilia hämtar energi med Zenmeditation, gymmet och vänner.

Magnus Wahlström

Vice VD, Operativ chef

Marathon, Vasaloppet, Novemberkåsan, ingen utmaning är för stor. Samma mentalitet som behövs för att sätta tuffa mål för företaget, och genomdriva dem. Eller bli bra på golf.

Betsabé Vivanco Goldberg

Marknadschef

Betsi, vår egen stilcoach. Hon klär alla med stil vare sig det är för att serva brandlarm eller inför ett bröllop. Armhävningar eller äppelkaka, hon är lika bra på båda.

Robin Lindevall

Säkerhetstekniker

Robin är den som har alla rätt på proven, som är först på morgonen och som alltid är positiv. Han besitter också oanade specialkunskaper om whisky.

Casper Wahlström

Säkerhetstekniker

Longboard är Caspers liv och han leder grupper på söder flera kvällar i veckan. Han månar om att alla ska må bra och fångar det gärna på bild. Det självklara skyddsombudet.

Jesper Enman

Säkerhetstekniker

Jesper kommer närmast från Ericsson och kan nätverk. Bilar, spela fotboll och att bygga datorer är några andra specialkunskaper. Han går in med energi i allt han gör.

Oliver Wahlström

Säkerhetstekniker

Oliver är vår egen Wikipedia. När han inte pluggar håller han på att ta MC-kort eller spelar spel med vänner online.

Max Sandberg

Säkerhetstekniker

Max tränar tidig morgon som sena kvällar. Att vinterbada är en annan hobby, kanske är det dessa kalla bad som göra att han lyckas hålla huvudet kallt i alla situationer på jobbet.

  • Ladda upp cv